Posts tonen met het label Spiritualiteit en management. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Spiritualiteit en management. Alle posts tonen

vrijdag 10 juni 2022

De democratische mens

De twee geschiedenisoverheersende definities van de mens zijn de religieuze mens en de rationele mens. De religieuze definitie van de mens moeten we weer onder ogen te gaan zien als onze meest wezenlijke menselijke vraag. SMC geeft het pad erheen aan.

donderdag 7 april 2022

Ondernemen en managen

De systematische uitwerking van de idee van management en niet te vergeten van ondernemen begint pas echt in de 18e eeuw. Al hebben we daarvoor uiteraard altijd al aan management en ondernemerschap gedaan. We hoeven maar te kijken naar de geschiedenis van de middeleeuwse gilden of die van het oorlogsbedrijf door de eeuwen heen, en die van de religieuze organisatie in de loop der tijden. 

dinsdag 20 juli 2021

Management en Spiritualiteit

In het woord “management” zitten het Latijnse woord “manus” en het Franse “main”, die alle twee “hand” betekenen, en het Latijnse woord “agere”, dat voeren, leiden en doen of handelen betekent. 

Een manager is iemand die een groep medewerkers individueel en gezamenlijk bij de hand neemt, met de hand de richting wijst, hen taken in de hand legt, hen voorlicht daarover, hen de nodige hulpmiddelen in handen geeft en hen adviseert en helpt bij het uitvoeren van hun taken en het gebruiken van middelen.

Managen betekent ook hanteren, waar eveneens het woord hand in zit. Hanteren is hand-teren. Je hanteert voorwerpen en materialen, methoden en technieken, voorschriften en regels.