Posts tonen met het label Religieuze oriëntatie. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Religieuze oriëntatie. Alle posts tonen

dinsdag 17 mei 2022

De kalender

Dit is een  ander onderwerp waar we veel te weinig bij stilstaan. Ons leven beweegt zich in de tijd. In onze geseculariseerde wereld zijn kalender en agenda alles bepalender aan het worden. Maar die kalender is in onze tussenmenselijke omgang bepaald een ondergeschoven kind. Hebben we een andere kalender nodig?

dinsdag 15 maart 2022

Religieuze oriëntatie: de religieuze mens

In de loop van de tijd zijn er allerlei wezenstyperingen gegeven van de mens. Het voert te ver ze allemaal op te sporen en weer te geven. De bekendste en lange tijd invloedrijkste is die van de klassiek-Griekse filosoof Aristoteles, 4e eeuw voor Christus: de mens als het “Zoōn Logikon”, het rationele dier, het denkvaardige dier. 

vrijdag 27 augustus 2021

Religieuze en interreligieuze oriëntatie

Religie is de eigenlijke basis van en voor mens en maatschappij. Religie is de eigenlijke basis van en voor al onze menselijke bedrijvigheid, onderling, en in de wereld en de werkelijkheid om ons heen.

Dat wil zeggen: religie heeft tot nu toe altijd als zodanig gegolden. Maar ze raakt uit de gratie van ons westerse mensen. We raken steeds minder bekend en vertrouwd met waar het in religie om gaat of kan gaan.

Wat is religie dan eigenlijk? Of wat zou het kunnen zijn? En hoe krijgt een religie gestalte?