Over mij

Ernest Spronck


Sedert ik voor het eerst het levenslicht aanschouwde op 9 augustus 1940 in Maastricht heb ik een grote verscheidenheid aan levenssituaties en -orientaties en maatschappelijke ervaringen meegemaakt. U kunt er meer over te weten komen op mijn LinkedIn-pagina nl.linkedin.com/pub/ernest-spronck/16/733/106.

Het mag er voor garant staan dat u er echt iets aan heeft om eens met het SMC in zee te gaan. Ik ben met dit eenmansbedrijf op 1 september 1995 gestart.. Het biedt fundamentele inhoud, die u beslist helpt om uw leven en werken en samenleven en samenwerken in organisatie-, instellings- en netwerkverband te verbreden, te verdiepen en te versterken. Met een aanpak die appelleert aan een stille dan wel nadrukkelijke behoefte  aan ontmoeting, uitwisseling met anderen, verheldering van eigen al bestaande standpunten en handelwijzen en ontwikkeling van nieuw denken en doen.

Wilt u meer weten? Dan nodig ik u, geheel vrijblijvend, uit voor een persoonlijk gesprek of voor een presentatie in groepsverband. Zie de link "contact" hierboven. Ik maak graag met u kennis.Mijn vormingsgeschiedenis

 • Leerling van Zenleraar Maurice Knegtel, Stichting Izen, Utrecht (2007-heden).
 • Boeddhismestudie en training zenmeditatie, Zencentrum Amsterdam (1990 – 2005).
 • Modules organisatiekunde (Open Universiteit, 1989-1999).
 • Studie Andragologie, afstudeerrichting “adult education” (UvA, 1967-1975).
 • Rooms-katholieke priester- en kloostervorming (1952-1966).

Mijn huidige nevenactiviteiten

 • De Maatschappij voor Nijverheid en Handel - De Maatschappij, Departement Haarlem en Meer (1995-heden'').
 • lumnikring Andragologie van de Amsterdamse Universiteitsvereniging AUV (2007-heden).
 • Medeoprichter van en deelnemer aan het Haarlems Platform voor Religie en Levensbeschouwing (2006-heden).

Mijn werkervaringen tot 2016

 • Medeoprichter van en deelnemer aan het projectnetwerk "Naar een Landelijke Stemgeluid (NLS)" voor dialoog en beraad in Nederland tussen godsdiensten, religies en levensbeschouwingen (2010-2016).
 • Medezeggenschapstrainer bij een vormingsinstituut voor ondernemingsraden (1992-1994).
 • Opleidingskundig stafmedewerker bij een grootwinkelbedrijf (1978-1992).
 • Deelnemer aan het vertegenwoordigend overleg van datzelfde grootwinkelbedrijf, op holding-, divisie- en locatie- niveau, met auteurschap van diverse OR-adviesrapporten en van artikelen in landelijke bladen over medezeggenschap (1981 – 1988).
 • Trainer/adviseur bij een van de eerste opleidingsadviesbureaus in Nederland (1975-1978).

Publicaties

"Spirituele Actie - Spiritueel handelen in het dagelijkse leven".  Geschreven samen met Ton Rijkers. Uitgegeven door Boekscout VOF, Soest. Juni 2014. Momenteel niet meer verkrijgbaar.
We werken anno 2016 aan een nieuwe versie.

"Spiritueel Management: Utopie of Noodzaak?".Interne SMC-publicatie, april 2005 (3).

"De Krayenhoff Connection - Spirituele Activa en Passiva”.  Mijn leerervaringen in het Zencentrum te Amsterdam, neergelegd in: "Waarom kwam Bodhidharma naar Oost?- 10 Jaar Kanzeon Zen Centrum Amsterdam".  Een interne uitgave van het Kanzeon Centrum, 2001, Te bestellen via telefoon 020-6276493.

"Spiritueel Management: Een Nieuw Bestaansrecht voor Organisaties?" in "Niet bij Winst alleen - Spiritualiteit en het Bedrijfsleven", Dr. B. Voorsluis red., Uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2000.

"Spiritueel Management". Nive Management Magazine, jrg 7 nr 2, april 1997

.