Aanbod

Spiritueel Management Centrum komt graag met u in contact over:

  • Werksessies
  • Meditatieve couverts
  • Persoonlijke gesprekken
   

Werksessies

We leven in een heel kritische tijd. Dat kunnen we niet aan ons voorbij laten gaan. We moeten er iets mee. Kom samen met het SMC stil staan bij wat er zoal speelt heden ten dage, wat er aan vooraf is gegaan, en wat erop moet volgen. Onze problemen, onze kansen, onze opgaven.

In deze qua onderwerpen heel diverse bijeenkomsten van vier dagdelen elk krijgt u en geeft u uzelf de gelegenheid eigen lijnen te trekken en eigen sporen uit te zetten.

   

Meditatieve couverts

Meditatieve couverts zijn open of besloten dialoogtafels in dinervorm. Met onderwerpen die zingevingsperspectieven voor werk en samenwerkingsverband aandragen en nader uitwerken.

Het gaat om echte symposia zoals ooit bij Plato: thematisch serieuze en culinair voortreffelijke tafelbijeenkomsten!. Als u mee aanschuift steekt u niet alleen wat op maar staat u ook voldaan en geïnspireerd weer op!


Persoonlijke gesprekken

In een persoonlijk gesprek met Ernest Spronck  kunt u in uw eigen tempo, toonzetting en dosering, spiritualiteit en spiritueel management verkennen en uitwerken. Uw eigen spirituele en bedrijfsspirituele beoefening toetsen, verbreden en verdiepen.

Onderzoeken en ervaren hoe een gesprek zelf al een spirituele oefening kan zijn als u geen gelegenheid heeft om aan sSMC-workshops en -symposia  mee te doen.