Aanbod

Persoonlijke gesprekken in groepsverband

Drie Griekse vazen –  8e eeuwCyprus Museum
Drie Griekse vazen 
8e eeuw BCE Cyprus Museum

Het SMC werkt graag met groepen en voert graag persoonlijke gesprekken rondom drie thema’s:

1. Spiritueel management, 
2. Duurzaamheid en ecologie, 
3. Religieuze en interreligieuze oriēntatie.


Deze thema’s zijn uitermate actueel en hebben alles van doen met de missie van het SMC.

1. Spiritueel management

Arbeid, werk en interactie vormen in de diverse grotere en kleinere samenlevings- en samenwerkingsverbanden en netwerken de nauw in elkaar verstrengelde spirituele velden van activiteit. Wijsheid, openheid en respect kunnen daarbij gelden als de centrale waarden waar het gaat om algemene beleidsvoering, financiën, commercie en logistiek, ict en media, en personeelsbeleid; passende werkgelegenheid, gelijkwaardigheid in inkomen en beloning, opleiding en training, en loopbaanontwikkeling. Leiding geven en ontvangen en interne en externe communicatie zijn bij dit al bij uitstek de kwaliteit schragende processen.

2. Duurzaamheid en ecologie

De recentere geschiedenis van het ons allen omvattende ecosysteem is het drama van het milieu en van de planeet aarde, en van de rol daarbij van mens en maatschappij. Het is een door het SMC opgeschreven verhaal waaruit de deelnemers elkaar voorlezen  en waarop ze in onderlinge uitwisseling commentaren kunnen leveren. 

Dit verhaal is overwegend gebaseerd op de berichtgevingen rondom dit onderwerp in de Volkskrant van de afgelopen 10 tot 15 jaren. Het is een bundeling van episodes die de structuur laten zien van het planeet- en klimaatprobleem en van illustratieve gebeurtenissen, grote en kleine nalatigheden en hele en halve maatregelen. 

Het is ook een verhaal dat vanwege actuele ontwikkelingen bij tijd en wijle zal moeten worden bijgesteld dan wel herschreven, wie weet mede met en door voorlezers uit het verhaal.

3. Religieuze en interreligieuze oriëntatie

Religie is de basis van en voor mens en maatschappij. Maar religie raakt uit in de westerse wereld. 
De grote overleveringen krimpen daar in, trekken zich meer en meer in eigen kring terug en doen er publiekelijk in toenemende mate het zwijgen toe. De religieuze kernthema’s versluieren achter de horizon. 

Het grote publiek raakt onbekend met waar het bij religie eigenlijk om gaat en hoe ze in diverse religies tot leven komt. De noodzaak van het gesprek over religie en tussen de diverse religies is omgekeerd evenredig aan de mate waarin het nog van de grond komt. 

Aan de hand van een religieuze canon worden de betekenis en de mogelijke realisatie nagegaan van een zich hernieuwende religieuze en interreligieuze oriëntatie. Deze bijeenkomsten worden mede belegd in nauwe samenspraak met het Haarlems Platform voor Religie en Levensbeschouwing – HPRL, waar Ernest Spronck secretaris van is.

Groepszittingen van één of twee dagdelen

Groepszittingen beslaan in overleg een of twee dagdelen of een deel of een veelvoud daarvan, met minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers. Ze hebben doorgaans plaats in het Noord-Hollands Archief te Haarlem. 

Een andere locatie binnen of buiten Haarlem is in overleg zeker mogelijk, alsook een programmering rondom een lunch of diner. De bijeenkomsten staan gewoonlijk onder leiding van Ernest Spronck. 

Kosten: 75 euro per persoon per dagdeel. Inclusief locatie, te verstrekken documentaties en koffie en thee, exclusief eventuele tafel en andere consumpties.

>> Stuur mij een e-mail als u belangstelling heeft.