maandag 7 februari 2022

Ecologie en geologie: een profetische oproep

Dan hebben we het over het boek “Red de mens, Red de Aarde, Begin in Nederland”. Auteur: Ton Rijkers. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg 2021.

Een veelzijdig, maar vooral alomvattend boek. Zo’n beetje alle ons nu bekende feiten, standen van zaken en nieuwe ontwikkelingen betreffende planeet moeder aarde en haar ecologie en betreffende de positie en rol van mens en maatschappij dies aangaande komen afwisselend beknopt of omvangrijk aan de orde.
 

Twee elementen van een profetie

Een profetie zien we doorgaans als een voorspelling. Maar een echte profetie is iets heel anders. Zij doet twee dingen. 

Enerzijds verwijst ze een plaatselijke gemeenschap of de wereldsamenleving naar tot op dat moment ten onrechte onopgemerkte of veronachtzaamde feiten, standen van zaken en nieuwe ontwikkelingen. Het kan om zorgwekkende of veelbelovende zaken gaan, maar het zorgwekkende overheerst meestal. De mens geeft daar immers als maar aanleiding toe. 

Anderzijds verbindt een profetie daaraan onontkoombare conclusies met alarmerende waarschuwingen en dringende aanbevelingen.

Veelzijdig, maar vooral alomvattend

Dit omvangrijk en letterlijk en figuurlijk zwaarwegende boekwerk voldoet volop aan beide kenmerken. En het is niet zo maar veelzijdig. Meer dan dat. Het is alomvattend. Zo’n beetje alle ons nu bekende feiten, standen van zaken en nieuwe ontwikkelingen betreffende planeet moeder aarde en haar ecologie en betreffende de positie en rol van mens en maatschappij dies aangaande komen afwisselend beknopt of omvangrijk aan de orde. 

Zo’n beetje alle klimatologische boodschappen van de VN en van haar belangrijkste ecologische onderzoeksbureaus passeren afwisselend beknopter of uitvoeriger de revue. Maar de meeste woordvoorraden en paginaruimten worden gereserveerd voor aanbevelingen aan instituten en personen aangaande nieuwe maatregelen en gedragingen als het gaat om klimaatverandering en bekommernis om de planeet.

Een boek om zelf te lezen

Ton Rijkers

Het is geen boek om samen te vatten. Je moet het zelf vanaf het begin lezen en alles op je in laten werken. De verspreid voorkomende herhalingen in andere woorden, in wisselende contexten en in variēnde persoonlijke toonzettingen kunnen daar goed bij helpen.

Ton Rijkers en het SMC

Ton Rijkers, ooit mededenker en medeschrijver van het SMC komt veel lof toe vanwege deze pennevrucht, die voortreffelijke richtsnoer voor als je wil stilstaan bij het probleem van planeet moeder aarde en onze omgang daarmee. Hij helpt zo ook het SMC bij het schrijven van het planeetverhaal. 

----
Dit artikel is een vervolg op Ecologie en geologie: een inleiding.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een bericht achter