zaterdag 2 december 2017

Spirituele economie - 1. Inleiding

Laten we het de komende tijd over economie gaan hebben, over "de" economie.

De economie is behoorlijk gezakt uit de top van de publieke agenda. Voor het eerst sedert heel lange tijd. Voorafgaand aan WO-II heeft ze al zeker 100 jaar bovenaan gestaan in de publieke belangstelling, door het liberale reveille en zijn socialistische en communistische tegenhangers. Het verdrong toen het religieuze domein. Een heel ingrijpende gebeurtenis trouwens. Na WO-II eist de wederopbouw een jaar of tien alle gezamenlijke en individuele aandacht op. Die wederopbouw mondt uit in een decennialange orgie van materiele groei en expansie welke de publieke ruimte en de particuliere levenssfeer volledig gaat impregneren en absorberen. Daar komt in 2007 plots een eind aan. Want dan breekt er een economische crisis uit in de orde van grootte van die van 1933. Met daaroverheen en daarna nog eens de Griekenland- en de Euro-crisis.
Maar die hele lange tijd lang is de economie aan de orde van de dag gebleven.

Sedert in ieder geval 2015 nemen andere topics de hoogste agendaplekken over. Met name: het planeet- en klimaatvraagstuk, het vluchtelingenprobleem, en het populisme. Het maatschappelijke domein neemt het estafettestokje van het economische domein over. Dit is een opmerkelijke omslag. Het is nog maar de vraag of deze omslag van tijdelijke aard is.
Het populisme zou nog kunnen doorgaan voor een politieke en maatschappelijke tsunami, , zij het een heel heftige, die op gegeven moment wel weer gaat liggen. maar bij het planeetvraagstuk en het vluchtelingenprobleem zit dat waarschijnlijk toch anders.

Er zijn op mondiale schaal nogal wat mensen op de vlucht. De vluchtelingenstromen van na WO-II zijn er niets bij. Nu is er niet alleen een vlucht weg van plekken vol politieke, mentale, economische en fysieke onderdrukking en gewelddadigheid. Ook een vlucht naar voren naar plekken waar betrokkenen denken een nieuw en beter bestaan op te kunnen en te moeten bouwen, wat dat dan ook mag inhouden. We doen er goed aan er rekening mee te houden dat wat we op dit moment op dit gebied meemaken nog maar een begin is. Dat de mensheid behoorlijk op drift aan het raken is en dat dat lang kan gaan duren.

Want Planeet Moeder Aarde verkeert in levensgevaar. We hebben het in dit verband steeds naief en zonder benul en vrijblijvend over klimaatverandering. terwijl het feitelijk gaat om de manier waarop wij mensen met die planeet om zijn gaan springen. Met name sedert de tijd dat de economie aan de hoogste orde van de dag is gekomen. Alle levende wezens worden door onze omgang met de aarde en alles daarop, daarbinnen en daarboven bedreigd, inclusief wij mensen zelf. Het VN-IPCC en andere planeetagentschappen die daar verstand van hebben geven ons nog een paar decennia om een definitief ecologisch onheil af te wenden. Als ons dat lukt dan moeten we er al voor gezorgd hebben te weten hoe we het allemaal anders moeten gaan doen.

Zo komt de economie toch weer op de proppen en om de hoek kijken. Maar dan zal het moeten gaan om een andere economie. Een economie die we hier als spirituele economie nader willen verkennen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten