vrijdag 10 juni 2022

De democratische mens

De twee geschiedenisoverheersende definities van de mens zijn de religieuze mens en de rationele mens. De religieuze definitie van de mens moeten we weer onder ogen te gaan zien als onze meest wezenlijke menselijke vraag. SMC geeft het pad erheen aan.

De religieuze definitie weer in ere herstellen

De maaltijd der vrienden - Charley Toorop (1932)
De maaltijd der vrienden - Charley Toorop (1932)

We zijn elders in onze blogs twee geschiedenisoverheersende definities van de mens op het spoor gekomen: de religieuze mens en de rationele mens. Met die tweede hebben we in de loop van de moderne tijd pakweg na 1500 vanuit het westen die eerste op mondiale schaal proberen door te strepen. Waarom we dat gedaan hebben en er nog steeds mee bezig zijn vraagt nog heel wat zelfstudie. Het SMC pleit er in ieder geval voor om de religieuze definitie weer in ere te herstellen en de vraag naar het religieuze weer onder ogen te gaan zien als onze meest wezenlijke menselijke vraag.

De derde mentale koers

Sedert de Franse revolutie van 1789 zijn we als westerlingen een derde mentale koers gaan varen en ons gaan zien als democratische mensen. Alle mensen zijn gelijk en gelijkwaardig en moeten evenredig op allerlei terreinen aan bod kunnen komen. Met alle diversiteit van dien: etnisch, cultureel, en psychofysisch. Dit is een indrukwekkende evolutie. En we hebben daar even indrukwekkende instituties en organen voor op touw gezet of proberen op te zetten. Om inspraak en medezeggenschap handen en voeten te geven en zo de vroegere ongelijkheid en ongelijkwaardigheid voor goed ongedaan te maken.

Ongelijkheid en ongelijkwaardigheid voor goed ongedaan?

Ook dit komt tot op heden nog niet zo erg uit de verf. De vele actuele berichten over racisme en discriminatie getuigen hier schokkend van. We zijn met dat democratische natuurlijk ook nog maar relatief kort bezig. Maar via onze eigen media tonen we onszelf dagelijke ons democratisch falen. Wie weet worstelen we toch met een basische ongelijkheid. Enerzijds elkaars soortgenoten, elkaars broeders en zusters, horizontaal onverdeeld gelijk en gelijkwaardig. Anderzijds verticaal verdeeld in mensen met voortrekkersbloed en mensen met volgelingeninborst, wie weet in managers en ondergeschikten. We hebben elkaar hierin waarschijnlijk niet zo goed door en tonen niet al te veel geschiktheid of bereidheid om onszelf en elkaar hierin betere te begrijpen en om ons wat meer echt naar elkaar toe te bewegen.

Onze gedeelde verantwoordelijkheid

Er ligt intussen veel op onze bordjes. Anno 2022 denken we zo’n beetje alles te weten en alles te kunnen. Maar nieuwe vragen en nieuwe taken dienen zich aan en broeders en zusters en voortrekkers en volgelingen hebben een gedeelde verantwoordelijkheidn om die vragen en taken op eigen wijze en tesamen te onderzoeken en vorm te geven. En niet te vergeten: om zich daarvoor persoonlijk toe te rusten. Democratisch management, zullen we maar zeggen.

Het Bureau Burger Beraad initiatief

Het SMC is diep onder de indruk van het initiatief van de Burgerraad in allerlei Europese landen. In Nederland vernemen we er nog steeds maar weinig over. Het SMC is contact aan het zoeken met het Bureau Burger Beraad om te zien hoe het aan dit initiatief kan bijdragen.


Afbeelding: De maaltijd der vrienden - Charley Toorop (1932) - Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een bericht achter