dinsdag 17 mei 2022

De kalender

Dit is een  ander onderwerp waar we veel te weinig bij stilstaan. Ons leven beweegt zich in de tijd. In onze geseculariseerde wereld zijn kalender en agenda alles bepalender aan het worden. Maar die kalender is in onze tussenmenselijke omgang bepaald een ondergeschoven kind. Hebben we een andere kalender nodig?

donderdag 7 april 2022

Ondernemen en managen

De systematische uitwerking van de idee van management en niet te vergeten van ondernemen begint pas echt in de 18e eeuw. Al hebben we daarvoor uiteraard altijd al aan management en ondernemerschap gedaan. We hoeven maar te kijken naar de geschiedenis van de middeleeuwse gilden of die van het oorlogsbedrijf door de eeuwen heen, en die van de religieuze organisatie in de loop der tijden. 

dinsdag 15 maart 2022

Religieuze oriëntatie: de religieuze mens

In de loop van de tijd zijn er allerlei wezenstyperingen gegeven van de mens. Het voert te ver ze allemaal op te sporen en weer te geven. De bekendste en lange tijd invloedrijkste is die van de klassiek-Griekse filosoof Aristoteles, 4e eeuw voor Christus: de mens als het “Zoōn Logikon”, het rationele dier, het denkvaardige dier. 

donderdag 24 februari 2022

Grensoverschrijdend gedrag

Daar vernemen we veel over de laatste tijd. En wel in de sfeer van gender en sexualiteit. Maar wat ecologie en geologie betreft hoor je daar niet zoveel van. Terwijl grensoverschrijdend gedrag op dit gebied in ieder geval twee en een halve eeuw fiks aan de gang is. 

maandag 7 februari 2022

Ecologie en geologie: een profetische oproep

Dan hebben we het over het boek “Red de mens, Red de Aarde, Begin in Nederland”. Auteur: Ton Rijkers. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg 2021.

Een veelzijdig, maar vooral alomvattend boek. Zo’n beetje alle ons nu bekende feiten, standen van zaken en nieuwe ontwikkelingen betreffende planeet moeder aarde en haar ecologie en betreffende de positie en rol van mens en maatschappij dies aangaande komen afwisselend beknopt of omvangrijk aan de orde.
 

vrijdag 27 augustus 2021

Religieuze en interreligieuze oriëntatie

Religie is de eigenlijke basis van en voor mens en maatschappij. Religie is de eigenlijke basis van en voor al onze menselijke bedrijvigheid, onderling, en in de wereld en de werkelijkheid om ons heen.

Dat wil zeggen: religie heeft tot nu toe altijd als zodanig gegolden. Maar ze raakt uit de gratie van ons westerse mensen. We raken steeds minder bekend en vertrouwd met waar het in religie om gaat of kan gaan.

Wat is religie dan eigenlijk? Of wat zou het kunnen zijn? En hoe krijgt een religie gestalte?

dinsdag 17 augustus 2021

Ecologie en geologie: een inleiding

Dit wordt het drama van Eco en Gaya en van de rol daarbij van mens en maatschappij. Waar komen deze woorden vandaan en wat is het drama (in het kort).