Werksessies

We leven in een heel kritische tijd.

Die Tafelrunde K├Ânig Friedrich II -
Adolf von Menzel 1850 -  Potsdam-Park Sanssoucis
Dat kunnen we niet aan ons voorbij laten gaan. We moeten er iets mee. Kom samen met het SMC stil staan bij wat er zoal speelt heden ten dage, wat er aan vooraf is gegaan, en wat erop moet volgen. Onze problemen, onze kansen, onze opgaven.

In deze qua onderwerpen heel diverse bijeenkomsten van vier dagdelen elk krijgt u en geeft u uzelf de gelegenheid eigen lijnen te trekken en eigen sporen uit te zetten.

Wat heeft het SMC u hiervoor te bieden?

1. Spiritueel management

In bedrijven en instellingen, en netwerken en informele samenwerkingsverbanden.
 • Betekenis en achtergrond van spiritueel management.
 • Centrale waarden van spiritueel management.
 • Werken met intenties.
 • Specifiekere praktijken.

2. Bronnen van de westerse geest

Een zicht op onze westerse geestesgeschiedenis..
 • De grote godsdienstige, religieuze en levensbeschouwelijke overleveringen op een rij.
 • De betekenis van de Verlichting in het westen.
 • Actuele ontwikkelingen sinds de New Age Beweging van 1980.
 • Wat staat ons te doen? Meningen en adviezen van diverse opiniemakers.

3. Naar nieuwe tijden

Wat te leren van de grote crises van onze tijd?
 • De financieel-economische crisis en de euro(pa)crisis.
 • Eco-Lab: de toestand van planeet moeder aarde.
 • De geestelijke crisis van nu.
 • Wat staat ons te doen? Meningen en adviezen van diverse opiniemakers.

4. Hoge mystiek in de Lage landen

 • Wat is mystiek? Geschiedenis van de mystiek in het westen en in de Nederlanden.
 • Jan van Ruusbroeck, Hadewijch en Meister Eckhart: leven en werken.
 • Jan van Ruusbroeck, Hadewijch en Meister Echart: enkele teksten.
 • Mystiek in de hedendaagse Nederlandse literatuur.
Een in-company groepsprogramma van vier dagdelen kost 500,= euro, inclusief werkmaterialen.
Exclusief alle overige kosten die voor rekening komen van de organisatie, groep of instelling.

Het SMC gaat overigens graag in zee met kleine open groepjes van drie tot zes personen uit verschillende organisaties en netwerken. Plaats, data en tijden worden dan in onderling overleg bepaald.
Kosten in dit geval: per dagdeel per deelnemer € 50,= inclusief werkmaterialen.
Exclusief lokaal- en verblijfskosten die voor rekening komen van de deelnemers.
Een dagdeel duurt 3 uur, inclusief pauze.
Methoden: presentaties, gespreksvragen, casussen, quizzen, closed reading van korte teksten.
Leiding: Ernest Spronck.
T: 023-5316365,
E: smc-espronck@hetnet.nl.

Met genoegen verzorgt het SMC geheel vrijblijvend een kennismakingsconferentie "spiritueel management" van een dagdeel in de vorm van een lezing met gedachtewisseling.
T: 023-5316365. E: smc-espronck@hetnet.nl