Meditatieve couverts

Kan van kalief Al-'Aziz Bi'llah, 975 CE, 
Procuratoria di San Marco, Venezia

Betekenis

Meditatieve couverts zijn open of besloten dialoogtafels in dinervorm. Met onderwerpen die zingevingsperspectieven voor werk en samenwerkingsverband aandragen en nader uitwerken.

Het gaat om echte symposia zoals ooit bij Plato: thematisch serieuze en culinair voortreffelijke tafelbijeenkomsten!. Als u mee aanschuift steekt u niet alleen wat op maar staat u ook voldaan en geïnspireerd weer op!

U mag zo'n tafel zien als een steen in de vijver en een kring in het water: een golfslag in een steeds weer ingezette en voortgezette collectieve dialoog. Waarin allerlei kanten van economische bedrijvigheid in spiritueel  licht worden geplaatst.

Opzet

Er staan tussen welkom en vertrek vier culinaire en vier inhoudelijke gangen, op het menu.
Ze wisselen elkaar af en vloeien in elkaar over.
  • Welkom en kennismaking om 15.30 uur
  • Introductie en toelichting op het thema
  • Voorgerecht
  • Algemene verklaring
  • Tussengerecht en korte pauze
  • Dialoog aan de hand van vragen, citaten en/of cases
  • Hoofdgerecht, en korte pauze
  • Groepssuite: samen lezen uit een geinspireerde tekst.
  • Koffie met friandise
  • Vertrek om 20.00 uur
De aangedragen inhouden dienen niet als strakke kaders
maar als opmaten voor en uitnodigingen tot persoonlijke beschouwing en onderlinge uitwisseling.

Praktische zaken 

Open tafels hebben plaats in de Mariënhof te Amersfoort (Regardz).
Ze duren inclusief welkom en kennismaking 4,5 uur.
Welkom en kennismaking om 15.30 uur, vertrek om 20.00 uur.
De culinaire schotels wordt vooraf vastgesteld.
U kunt kiezen tussen een vlees-, vis- en vegetarisch menu. Wel bijtijds tevoren.
De kosten bedragen p.p. 250,00 euro, all in, Te voldoen na ontvangst nota.
Ernest Spronck stelt het inhoudelijke programma op en is gastheer en gespreksleider.

Het SMC overlegt graag met u over een meditatief couvert (diner of lunch) in uw eigen kring.
U betaalt dan voor de diensten ven het SMC 250,00 euro.******************