Missie

Marc Chagall – St Stephan Kirche
Marc Chagall
Korfenster St Stephan Kirche
Mainz
Het SMC heeft voortdurend voor ogen om de effectiviteit en de efficiency, in de breedste en diepste zin van deze woorden, van het functioneren van mens en maatschappij te bevorderen. 

Die brede en diepe effectiviteit en efficiency zijn enkel te verwerkelijken, als de grotere en kleinere samenwerkingsverbanden en netwerken die producerend dan wel adviserend actief zijn op de diverse maatschappelijke gebieden, dit doen met begrip, gevoel en aandacht voor en met vertrouwen in het geestelijke mysterie van wereld en werkelijkheid en in aansluiting op de ononderbroken wisselwerking tussen dat mysterie van wereld en werkelijkheid en het reilen en zeilen van mens en maatschappij.

Het SMC wil hen daar op allerlei wijzen graag bij assisteren.