Gesprekken

Waarom met het SMC in persoonlijk gesprek?

 1. U ziet geen gelegenheid om aan smc-workshops en -symposia  mee te doen. Dan kunt u in uw eigen tempo, toonzetting en dosering, spiritualiteit en spiritueel management verkennen en uitwerken. 
 2. Uw eigen spirituele en bedrijfsspirituele beoefening toetsen, verbreden en verdiepen.
 3. Onderzoeken en ervaren hoe een gesprek zelf al een spirituele oefening kan zijn.
Uw gesprekspartner: Ernest Spronck

Voorbeelden van gespreksonderwerpen:

 • Wat is spiritualiteit of wat kan het zijn?
 • Belangwekkende spirituele overleveringen.
 • Motivaties en verwachtingen ten aanzien van spiritualiteit.
 • Persoonlijke spirituele ervaringen en ontwikkelingen.
 • Spirituele beoefening in het eigen dagelijkse leven.
 • Spirituele beoefening in het kader van economie, arbeid en organisatie.
 • Spirituele en bedrijfsspirituele praktijken.
 • Opbouw van een eigen spirituele beoefening in leven en werken. 
Het eerste gesprek geldt als kennismaking en is kosteloos.
Voor elk volgend gesprek van 1,5 uur betaalt u € 75,00.