donderdag 24 februari 2022

Grensoverschrijdend gedrag

Daar vernemen we veel over de laatste tijd. En wel in de sfeer van gender en sexualiteit. Maar wat ecologie en geologie betreft hoor je daar niet zoveel van. Terwijl grensoverschrijdend gedrag op dit gebied in ieder geval twee en een halve eeuw fiks aan de gang is. 

Schreeuwende kop
Verdoemde ziel
Michelangelo Buonarroti 1475-1564
Teylers Musem Haarlem
Vanaf de ontdekking namelijk van steenkool als energiebron. Steenkool, onze grootste vervuiler, is overigens begin 2022 mondiaal gezien nog steeds energiebron nummer 1. 

We hebben het in het westen nauwelijks nog in de gaten. Wat de manier betreft waarop wij mensen ons überhaupt van energie voorzien voor onze werk- en arbeidsprocessen kunnen we spreken van verkrachting van planeet en milieu. In het besproken boek van Ton Rijkers en in het planeetverhaal waar het SMC nog aan bezig is wordt dat omstandig uit de doeken gedaan.

Er loopt een opvallende parallel tussen de sexuele en de economische levenssfeer. Dat is de kwestie van de mannelijke suprematie. De man is sedert onheuglijke tijden de baas en heeft het voor het zeggen. In wezen is dat begin 21e eeuw nog steeds het geval. 

Het mannelijke levensgevoel is het belangrijkste richtsnoer en referentiekader voor de beleving van het seksuele en erotische en voor de inhoudelijke invulling en de beoefening van economisch en organisatorisch management. Er is zo langzamerhand natuurlijk wel veel over te doen. Er wordt druk gefilosofeerd en gecommuniceerd tussen mannen en vrouwen. Een spannende ontwikkeling. Ze kan veel betekenen voor de broodnodige transities. 

Meer nog dan aandacht voor het slachtofferschap van de vrouw en van planeet moeder aarde is inkeer nodig bij de man en de mannelijke manager.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een bericht achter