dinsdag 20 juli 2021

Management en Spiritualiteit

In het woord “management” zitten het Latijnse woord “manus” en het Franse “main”, die alle twee “hand” betekenen, en het Latijnse woord “agere”, dat voeren, leiden en doen of handelen betekent. 

Een manager is iemand die een groep medewerkers individueel en gezamenlijk bij de hand neemt, met de hand de richting wijst, hen taken in de hand legt, hen voorlicht daarover, hen de nodige hulpmiddelen in handen geeft en hen adviseert en helpt bij het uitvoeren van hun taken en het gebruiken van middelen.

Managen betekent ook hanteren, waar eveneens het woord hand in zit. Hanteren is hand-teren. Je hanteert voorwerpen en materialen, methoden en technieken, voorschriften en regels.

gevleugeld
In het woord “management” zit ook het Franse woord “manège”. Een manège is een renpaardenstal, een stel bij elkaar onder eenzelfde eigenaar horende renpaarden. 

Managen krijgt zo wat meer sociale betekenis: aan de handteugels geleiden, voer geven uit de hand, roskammen met de handborstel, en aaien met de hand. Maar ook de zweep laten knallen, en de wortel en de stok voorhouden. En trainen en naar succes geleiden.

Managen heeft van doen met het afzonderlijk en in combinatie schikken en inzetten van mensen en zaken. Het is heel de moeite waard en het kan verrijkend zijn om als team bij tijd en wijle stil te staan bij de herkomst van het woord management en om de eigen werksituatie en werkpraktijk van daaruit en vanuit eigen ervaringen en belevingen en die van anderen te duiden en te reviseren.


Adem en lucht zijn spirituele beginselen

Het woord “spiritualiteit” komt van het Latijnse “spiritus”. Spiritus betekent: ‘lucht”, “ingeademde lucht”, “adem”. Maar het betekent ook: “lucht in beweging”, “wind”, “storm”. In afgeleide zin betekent het “geest”. Spiritualiteit betekent dan ook in zijn algemeenheid: geestelijke gesteldheid of geestelijk leven. 

Adem en lucht zijn vanouds fysieke spirituele beginselen die we in de geïnspireerde teksten en verhalen van de grote geestelijke overleveringen geregeld tegenkomen. In de Joodse Thora en de Christelijke Bijbel bij voorbeeld schept God de mens door zijn Adem in een door Hem geboetseerde klomp klei te blazen. De Hindoeïst legt en onderhoudt contact met Brahman en Atman door de ademsvolle syllabe AUM in te zetten en aan te houden. De Profeet Mohamed neemt jaren lang periodiek in stormvlagen kennis van de door Allah via aartsengel Gabriël voorgezegde Koransura’s. De Boeddhist mediteert door regelmatig, ontspannen en ongefocused te ademen. Op de juiste manier ademen is ook nu nog steeds een fysiek kernelement in alle spirituele beoefening.

Spiritueeel managment ook voor niet-managers

Spiritueel management is management dat binnen en ten behoeve van kleinere en grotere organisaties en netwerken structurele en functionele verbinding tot stand brengt, onderhoudt en en blijft stimuleren tussen persoonlijke en gezamenlijk spirituele inspiratie enerzijds en verantwoorde zakelijke bedrijvigheid anderzijds. Het is er daarbij op gericht om op de tegelijk meest effectieve en waardige manier kwaliteitsvolle en duurzame producten en diensten te ontwikkelen, voort te brengen, te promoten, te distribueren, in te zetten en te doen gebruiken. Een en al geldt niet alleen voor managers die niet-managers managen. Het geldt ook voor de niet-manager, degene die gemanaged wordt. 

Spiritueel management betreft ook zelf-management. Ontwikkeling van eigen spiritueel en bedrijfsspiritueel bewustzijn krijgt daarin wel meer accent. Vaak heeft men het dan ook over Mindfullness. Spiritueel management beoogt mede de bevordering van spiritueel zelf-management. Spiritueel zelf-management is op zijn beurt de noodzakelijke bouwstof voor spiritueel management.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een bericht achter