woensdag 19 oktober 2016

Spiritueel Management Aanduidingen - 13 Slot - Centrale Waarden

Op drie manieren hebben we de laatste tijd opnieuw kennis kunnen maken met een diepgeworteld ego-mechanisme. September 2016 vernemen we van twee plannen met de planeet Mars en van een genetische revolutie. Ten eerste het plan "Mars One". Enkele Nederlandse ondernemers willen binnen tien jaar vier personen een nederzetting op Mars laten vestigen. Die moeten dan snel gezelschap krijgen van nog meer pioniers. Ze zullen geen van allen terug kunnen keren en allemaal op Mars spoedig sterven. Maar ze verwerven eeuwige roem en gaan ons laten zien wat grenzen verleggen nou echt is. Ten tweede de idee van Elon Musk, baas van autofabrikant Tesla, van zonnepanelenmaker Solar-City, en van ruimtevaartconcern SpaceX. Binnen 25 jaar wordt door een aantal kwartiermakers op Mars een zelfvoorzienende stad gebouwd en de komst voorbereid van een kolonie van 100 mensen en daarna van de hele mensheid. Problemen daarmee? Die zijn er zeker. Maar ze zijn er om op te lossen en ze worden ook opgelost! Maar het is de enige manier om als mensheid aan een gewisse aardse catastrofe te ontkomen. Ten derde de doorbraak van Jennifer Doudna te Berkeley met het genetisch modificatiesysteem CRISP-Cas, alias "genome editing". Daarmee kan dna in levende organismen, ook menselijke embryo's, worden veranderd als die organismen nog maar miniscule klompjes cellen zijn.

Het ego-mechanisme in kwestie luidt: wat we bedenken dat willen we, wat we willen dat kunnen we, en wat we kunnen dat moeten we. In deze volgorde kan speling zitten. Heel rechtlijnig en dwangmatig en in de aangegeven volgorde valt het te onderkennen in crimineel handelen. Nou zijn die Nederlandse ondernemers, mijnheer Elon Musk en mevrouw Jennifer Doudna zeker geen criminelen. In tegendeel. Ze hebben het beste met ons voor. Maar het mechanisme is bij hen net zo goed aan het werk en in handen van anderen kan het fataal uitpakken. Het gaat om een al heel oud ethisch filosofisch vraagstuk. Is er in deze een verschil tussen de uitvinding van het vuur of het wiel en die van kernenergie of geo-engineering? Wat we heden ten dage allemaal zijn gaan weten en kunnen begint heel waarschijnlijk de grenzen te raken zo niet te overschrijden van ons vermogen om met wil en bewustzijn en verantwoord en integer om te gaan met wat kosmos en planeet ons te bieden hebben en met wat we daaruit kunnen ontdekken en ontwikkelen.

De Hand van God (12e eeuw) -
Fresco in de San Clemente -
Barcelona
Hier ligt vanaf nu en in de nabije toekomst de belangrijkste rol voor spiritueel management. In alle sectoren en domeinen. In politiek, economie, kunst, wetenschap, welzijn en zorg, onderwijs, en waar al niet. We grijpen opzettelijk en onopzettelijk op allerlei manieren in de materiele en karmische werkelijkheid in. We leven van en met de opbrengst van dat ingrijpen en maken er ook weer nieuwe middelen mee voor weer nieuwe opbrengsten. In de loop van de tijd , vooral sedert de komst van de moderne wetenschap, zijn we er steeds beter en slimmer in geworden. Onze afhankelijkheid van aarde en kosmos staat nog wel buiten kijf maar we gaan die afhankelijkheid steeds minder voelen en die afhankelijkheid geeft daardoor steeds minder de doorslag in ons denken, spreken en handelen. We zetten alleen maar alles om ons heen in steeds sneller tempo en steeds slagvaardiger naar onze hand

Meer dan ooit dreigen we daardoor naast onze schoenen te gaan lopen, uit balans te raken tussen vier tegenpolen in onze houding jegens en omgang met aarde en kosmos. Tussen eerbied en arrogantie, dankbaarheid en gretigheid, zorgvuldigheid en gewelddadigheid, en zorgzaamheid en onverschilligheid. Spiritueel management is het management dat daarvoor waakt en ons steunt in de verwerkelijking van die centrale waarden ten aanzien van aarde en kosmos: eerbied, dankbaarheid , zorgvuldigheid en zorgzaamheid. Niet  boude technologische plannen kunnen ons redden van die kosmische of planetaire catastrofe die ons inderdaad boven het hoofd hangt, maar dagelijkse spiritualisering van onze omgang met de werkelijkheid die ons uiteindelijk alleen maar gegeven is.